Bærekraft

The Good Store har høye mål og et ønske om å bidra med noe positivt. Vi vil at ditt neste kjøp skal være en del av løsningen. Hvis du kjøper et produkt fra The Good Store øker vi etterspørselen av gode produkter som bidrar til å rydde verdens hav. Mange selskap tilpasser seg FN’s bærekraftmål. The Good Store eksisterer på grunn av de. Det krever mye av oss.  


  • Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

  • Ansvarlig forbruk og produksjon | The Good Store ønsker å bidra til at vi innen 2030 har klart å betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk. 
  • Livet under vann | The Good Store ønsker at vi innen 2025 forhindrer og i betydelig grad redusere aller former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av flytende vrakrester og næringsstoffer.