FRETEX Redesign

 

FRETEX Redesign 

Fretex har en egen avdeling som ser og regner på restverdien i ting, dess lenger levetid vi gir et plagg eller en gjenstand, jo bedre er det for miljøet. Redesign avdelingen er bygd opp av dyktige fagfolk, som gir en mer eksklusiv linje av produkter som Fretex kan tilby. 

 

«Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!» 

En fantastisk visjon, som gir oss håp. Fretex startet med industrihjemmet Elevator i 1905, og var et tiltak for å hjelpe hovedstadens vanskeligstilte. Byens fattige og forkomne menn fikk en seng og et midlertidig arbeid, som et første steg på vei ut av elendigheten. Helt siden den tiden har det å gi mennesker grunn til å tro på fremtiden stått i sentrum. Fretex har ca 636 ansatte og 1294 jobbsøkere som deltar i ulike arbeidsinkluderingstiltak.

 

Gjenbruk, gjenvinning og energigjenvinning i 2017

Fretex fikk donert 18.800 tonn tekstiler i 2017, av disse gikk hele 71,4 % til gjenbruk, 23% ble gjenvunnet og 5% ble brukt til energigjenvinning, mens bare 0,6% endte opp på landfills. De tar sitt miljøansvar på alvor og er en sentral bidragsyter for at kommunene skal nå sine mål ved å legge til rette for gode innsamlingsløsninger, for eksempel økt antall innsamlingsbokser – totalt 3000 stk! Og innsamling av klær i samarbeid med kleskjeder som Dressmann, Cubus, Bik Bok, Lindex m.fl. 

 

Gjenbruk og resirkulering nytter!

Klimaregnskapet finne i mange former, hver gang vi starter bilen eller kjøper nye sko bidrar vi til det store regnskapet. Visste du at for en kilo gjenbruk av klær, spares det nok energi til å drive en lyspære i 1092 timer eller utslipp tilsvarende 36 kilometer i personbil eller hele seks biffmiddager! Vi setter alle miljøfotavtrykk daglig, det gjelder å gjøre dem så små som mulig.

Fretex Redesign 

På juleverkstedet får du kjøpt flere flotte gjenbruksprodukter av oss, som er fine julegaver å putte under juletreet i år!