made of

 

Vi har utrolig spennende prosjekt på gang, og gleder oss veldig til å rulle dette ut i storskala! Dette er gode løsninger som gir effekt!

Du kan lese mer om hvordan vi kan bidra til å redusere CO2 utslipp, bidra til opprydding av marint avfall OG gi plasten sin rettmessige plass i en sikulærøknomoni!

 

made of.no