Capser

TOPIKU betyr "min hatt" på indonesisk!

Monty Hasan er gründeren bak Topiku. Han jobbbet for en veldedig organisasjon i Indonesia og fikk besøke lokale håndverkere som lagde poser av oppsirkulert materiale på landsbygda. Disse besøkene inspirerte Monty til å starte Topiku. Topiku hatter er håndlaget fra oppsirkulert og resirkulerte avfallsmateriale, reddet fra deponier, som ellers ville bidratt til Indonesias stadig voksende problem med avfallshåndtering. Hvorfor må søppel se ut som søppel?

Indonesia er verdens nest største bidragsyter til forurensing av havet

Indonesia er et utviklingsland som står ovenfor mange store utfordringer. Utilstrekkelig avfallshånteringstjenester er en av dem, tross bedre viten, er dette med på å gjøre øygruppen til verdens nest største havforurensende land. Hovedstaden i Jakarta produserer svimlende 7000 tonn avfall hver dag. Av det oppsamlede søppelet blir bare 7,5% resirkulert. Indonesia har per i dag ikke de riktige ressursene for å takle den voksende avfallsepedemien.

80 milliarder kvm av overskuddsmateriale fra tekstilindustrien sendes på søppelfyllingen hvert år

Med mindre et produkt er konstruert for nullavfall i produksjonen, er det umulig å unngå avkapp som blir tekstilavfall. Jo større produsenten og mengde produkter produsert, jo større er mengden tekstilavfall som sendes til deponi/søppelfyllingen. Denne mengden ubrukt tekstilavfall vil fortsette å vokse om vi ikke revurderer hva «avfall» egentlig er. 3,3 milliarder tonn karbondioksyd ble sluppet ut av klesindustrien i 2016, og det er et voksende utslipp. Klesindustrien står alene for 6,7 % av utslipp av drivhusgasser (GHG). Størst andel skjer under tekstilproduksjonen, før montering. Den globale produksjonen av tekstiler er konsentrert i Asia, der industrien er avhengig av kull og naturgass som hovedkilde til energi.

60 millioner er ansatt (og blir utnyttet) i tekstilindustrien

Vet du hvordan produktet ble laget? Hvor det kommer fra? Hvem som lagde det? Visste du at 80% av klesindustriens arbeidsstyrke består av kvinner mellom 18 og 35 år? Som en av verdens største bransjer utnytter denne sektoren konsekvent billig arbeidskraft og bryter menneskerettighetene i mange land over hele verden (for det meste utviklingsland, men selv USA er ikke immune mot dette).

TOPIKU - En del av løsningen?

For hvert produkt vurderer Topiku nøye passende alternative materialkilder. Bøtter er reddet fra deponier og resirkulert til bremmer. Avkapp av skinn hentes fra lokale bedrifter og tilpasses deretter i lapper og stropper. Stoffer er hentet direkte fra tekstilprodusenters avkapp. Dette gjør det mulig å bremse mengden av avfall som ender opp i deponiene. Siden Topiku ikke bestiller nye stoffer, eliminerer vi også behovet for de krevende energi- og vann stadiene av fiber-, garn-, stoff- og fargeproduksjon. Vi reduserer vårt karbonavtrykk med over 80%. Ved å oppfordre våre produsenter til å gjenbruke avfall, kan de også revurdere hva avfallet egentlig er. For å ytterligere bidra til miljøpåvirkningen, sponser vi kostnaden av helseforsikring for 14 søppelplukkere i Indonesia og fondsprodukter for avfallsforvaltning gjennom vår partner Waste4Change.

Rettferdighet i et land og i en bransje hvor dette er en mangelvare. 

Topiku benytter etisk håndverk i stedet for "sweatshop" klesfabrikker, som ofte brukes av motemerker over hele verden. Ved å samarbeide med lokale hjemmemarkeder i landsbyen Cigondewah i Bandung, West Java, Indonesia. Hjemmeindustrien tillater menn og kvinner å jobbe hjemmefra, delta i et nært samarbeid og gi dem en plattform for å dele sine håndverk gjennom sine spesialiserte ferdigheter.

I Indonesias lille samfunn av hatmakere er Topiku den eneste arbeidsgiven av kvinner i Desa Rahayu-området i Cigondewah. De tilbyr både menn og kvinner rettferdige arbeidsmuligheter og betaler dem en levedyktig lønn på nesten dobbelt den lokale minimumslønnen.

Topikus satsing på industriell økologi vil danne grunnlaget for langsiktig bærekraftig miljømessig, sosial og økonomisk vekst i disse utviklingssamfunnene.

Kilder:  Reverse Resources, Statista, Kompas, Global Recycling Quantis LA TimesFashion United