Gode løsninger

  • Søppel og plast i havet er et enormt problem. Globalt estimeres det at 8,8 millioner tonn søppel ender opp i havene våre årlig. 60 – 80 % av dette er plast. Plasten blir over tid brutt ned i mindre og mindre biter og ender opp i næringskjeden til et stort antall arter som lever i og av havet. For å illustrere problemet; i februar 2017 ble en syk hval avlivet på Sotra. I magen til hvalen fant man 30 plastposer. Til og med mennesker får i seg denne plasten gjennom såkalt mikroplast, enten gjennom mat vi spiser fra havet eller i drikkevannet vårt. I følge en rapport fra World Economic Forum vil det innen 2050 finnes mer plast enn fisk i havet. 

    The Good Store vet at folk flest er en del av løsningen. Vi må fokusere på gode, bærekraftige produkter, vi må redusere forbruket samtidig som vi må resirkulere mer. Vi må støtte gode tiltak som gjør noe bra for verdenshavene. Eksempler på sistnevnte er lokale tiltak som «Clean Up Lofoten» til store internasjonale prosjekt som «The Ocean Clean Up».

    Vi mener at de som lager produkter av resirkulert havplast også er en del av løsningen, slik som Norton Point og Adidas Parley. Disse aktørene har riktig fokus og leverer produkter som gjør noe bra for havet og naturen.

    På sikt skal The Good Store samle mange produkter både av oppsirkulert og resirkulert havplast. Vi skal støtte lokale tiltak og vi skal dele kunnskap. Sammen skal vi gjøre verden bedre.