Vesker og interiør

Handed by - håndlagde vesker og interiør av resirkulert plastikk

 

Håndlaget for deg

– av 70% resirkulert plastikk!

 

Handed by tilbyr håndlagde produkter i hovedsak fra Kina og Vietnam, landene som har eldgamle tradisjoner og kunnskap om håndverksteknikker som krever respekt, forståelse og tålmodighet. De samarbeider med ærlige og personlige partnere som oftest har små bedrifter som deler deres visjon – å erobre verden med tradisjonelt produserte kurver, vesker og andre gjenstander, laget av så mye resirkulert materialer som mulig.

De har oppnådd langsiktige sterke relasjoner til sine partnere ved å investere i opplæring, kunnskap og kvalitet. Slik har de bygget en kjerne av lojale partnere basert på likestilling og tillit. 

Handed by har rundt 300 håndverkere som vever for dem, dette er i hovedsak kvinner som jobber hjemmefra. De får en rettferdig lønn som gjør de i stand til å forbedre sin livssituasjon betraktelig. Det blir mulig for dem å sørge for at familien får dekket sine basisbehov, helsetjenester, et trygt hjem og skolegang for sine barn.

Et av produksjonsstedene ligger i Mekong Delta i Vietnam, handverkerne får vevsmaterialene utdelt på sentrale punkt i landsbyene utenfor den store byen. De fleste lever ved rismarkene, eller på små gårder med storfe, fjærfe og fruktdyrking. De bor i et hus sammen med sine barn, foreldre og besteforeldre. Når de er ferdige med å hjelpe til på gården eller i markene, vever mødrene og bestemødrene kurvene. Ferdige kurver blir levert tilbake til sentrale punkt i landsbyen, der blir de inspisert og rengjort før de transporteres til sentrallageret i Mekong Delta hvor alt samles, pakkes og sendes til Handed By i Nederland.