Paper Wise / A4 papir

Paperwise A4 papir

Vi benytter PaperWise til våre emballasje, kopipapir,flyers og visittkort.
Dette er emballasje med verdi og mening. Laget av jordbruksavfall!
Altså som ikke er egnet for menneskelig næring, avfallet kommer fra jorbruksavlinger som ris, korn og sukkerrør.

Hvorfor ikke bare bruke resirkulert papir?
PaperWise er laget med grønn energi fra jordbruksavfall, dette er et rent råmateriale som ikke trenger å rengjøres først,
slik resirkulert papir må. Miljøforskning viser at PaperWise har 29% mindre miljøpåvirkning enn resirkulert papir og kan selv gjenvinnes og resirkuleres!
Fabrikkene har stor betydning for lokalmiljøet og investeringer gjøres i utdanning, infrastruktur og helsevern.
PaperWise har fabrikker i India og Sør Amerika.